SW_logo

Jag förvaltar bostads-,skogs- och kommersiella fastigheter och är ledig för ytterligare uppdrag.

Jag har även lång erfarenhet som styrelseledamot i olika branscher och är ledig för uppdrag.