SW_logo

Jag har även lång erfarenhet som styrelseledamot i olika branscher, ledig för uppdrag