Civilrätt, familjerätt, testamenten, bouppteckningar, upprättande av avtal som gåvobrev, reverser, äktenskapsförord, samboavtal,
skatteutredningar, försäkringsutredningar, m.m.