SW_logo

Jag utför juridisk rådgivning, försäkringsutredningar, testamenten, bouppteckningar, arvskiften, upprättande av avtal som samboavtal, bodelningsavtal, gåvobrev, reverser, äktenskapsförord, framtidsfullmakt m.m.